หน้าแรก 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการยกเลิกโดเมน @mystou.net เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่าย STOUnet/Internet ของมหาวิทยาลัย ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบอีเมลแอดเดรส เช่น sumonta.suk@mystou.net ไปใช้
รหัสนักศึกษา@stou.ac.th(2542100899@stou.ac.th)
รหัสผ่านเป็นเลขประจำตัวประจำชน 13หลัก

การใช้งานบนเครือข่าย STOUnet/Internet สำหรับนักศึกษา

 • ระบบเครือข่ายไร้สาย (STOU WiFi) connect STOU Hotspot
 • ระบบการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายในโดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ (STOU SSL VPN)
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Outlook Mail – Microsoft Office 365)
 • ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (STOU e-Learning)
 •    
   
   
   
   
     
     
   

  คู่มือการใช้งาน

    วิธีการติดตั้งและการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (STOU WiFi)
    วิธีการใช้งานระบบการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายในโดยผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
    คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Outlook Mail – Microsoft Office365)
    คู่มือการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (STOU e-Learning)
     
       
   
    
    
  ติดต่อสอบถามปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ : ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทรศัพท์ : 0-2504-7427-8 (ในวันและเวลาราชการ)
  หรือ e-mail : Team Support STOU