หน้าแรก 


ลืมรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ 

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้  
** กรุณาเลือกประเภทของการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ค่ะ **  
       
       
             
 
  
  
ติดต่อสอบถามปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ : ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ : 0-2504-7427-8 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ e-mail : Team Support STOU